Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, S. Gryc, M. Rybák
Hosté: P. Urban, L. Vacek

1. Hospodaření

   • ekonomická komise KAS, tj. předseda a hospodář připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2007, informace k plnění příjmů a vydání grantů od KÚ, zásady pro zpracování rozpočtového záměru pro rok 2008 - do 15. 2. 2008
   • pro zpracování revizní zprávy za rok 2007 p. Gryc připraví podklady, tj. pokladnu, hospodaření za rok 2007 a předá revizorovi - p. Prášilovi do 10. 2. 2008
   • zůstatek k 31. 12. 2007 je 35.000 Kč

2. Soutěžní komise

   • halové KPJ dospělých OPEN, sobota 19. 1. 2008, Praha - Strahov, pořadatel Sokol Č. Budějovice - hodnoceno kladně
   • halové KPJ ml. a st. žactva, neděle 27. 1. 2008, Praha - Strahov, pořadatel SK Čtyři Dvory - hodnoceno kladně

3. Zpravodaj SCM

   • p. Bor seznámil VV s účtováním, závodníkům vyplaceny prostředky SCM
   • informoval o přidělené prémií za reprezentaci a medaile na MČR, doúčtováno do 15. 12. 2007

4. Granty KÚ Jč

   • nové žádosti za JčKAS na rok 2008 připravil p. Rybák
   • nové 2 granty (rekonstrukce sportovišť a tělocvičen) do 22. 2. 2008
   • JčKAS podal granty na krajské soutěže a na mezinárodní závody (pěti utkání konané v Písku)

5. Rozhodčí

   • komise rozhodčích zajistila nominaci na halové KPJ dospělých a st. žactva, KPJ ml. žactva, KPJ nejml. žactva a KPJ v krosu již rozesláno samostatně
   • komise rozhodčích zajistí nominaci na KPJ a KPD dráha do 22. 2. 2008, podklad bude předán na schůzi VV a přednostně zaslán meilem
   • návrh nominace rozhodčích na MČR zejména vrchníků Vacek a Novák, tam je třeba nekompromisní, akční a odolné, možnému tlaku od repre trenérů (limity na OH), stejně tak v poli, mladé a pohyblivé
   • kurz pro nové rozhodčí proběhne koncem března,info na VH

6. Valná hromada JčKAS

   • 22. 2. 2008, 16.30 hod, Písek: schválen program a příprava VH
   • VH řídí p. Rybák, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu
   • proběhne volba mandátové a návrhové komise - návrh p. Tipka
   • kontrola usnesení z VH z roku 2007 - přednese p. Novák
   • zpráva o činnosti - přednese p. Novák
   • zpráva o hospodaření - přednese p. Gryc; Obsah; hospodaření JčKAS v roce 2007, návrh rozpočtu JčKAS na 2008 a metodiku hospodaření
   • zprávu soutěžní komise přednese p. Rybák; Obsah; termíny a místa konání přeborů, pořadatele
   • zpráva o SCM - přednese p. Bor
   • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Hálek a Vacek
   • zpráva revizora - přednese p. Prášil
   • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Rybák
   • vystoupení hostů - pozván zástupce GON
   • návrh na usnesení a po připomínkách schválení
   • zápis z VH a přílohy zajistí p. Váňa
   • pozvání delegátů do 80 registrovaných 1, nad 80 2 (Tábor, Sokol Č.B., 4 Dvory, Čéčova) a hostů (ČAS, RK, GON) zajistí p. Váňa

7. Různé

  • informace ze zákulisí stránek atletického svazu přednesl p. Urban; tel. č. 724 680 190, meil: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • atletické oddíly Borovany, Temelín vystupují ze soutěže
  • do dnešního dne chybí ČAS a JčKAS přihlášky k činnosti od: AC Tábor, obou Třeboní a Sokol Písek - žádáme o urychlené zaslání do 10. 2. 2008, jinak nebudou delegáti VH a účastníci soutěží
  • na VH bude projednané doplnění SŘ, aby na KP nezávodili neregistrovaní atleti, v přeboru kraje, v kategorii st. žactva, dorostů, juniorů, mužů a žen, ale mimo soutěž tak, jako v soutěžích družstev
  • p. Váňa přednesl několik námitek ohledně KP v hale v Praze (DQ Váňové, chyba v pořadí na 1500 m, nepřesnost ve vrhu koulí při dopadu, nasazení sprintů atd.), k námitkám se vyjádří HR a TD v rámci diskuse na VH

Termín a místo příští schůze bude dohodnut na jednání VH.

Zapsal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel