Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, D. Tycová
Omluveni: S. Gryc, M. Rybák
Hosté: M. Prášil, L. Vacek

1. Koncepce hlavních akcí JčKAS v r. 2008

   • MČR muži, ženy - 4. a 5. 7. 2008, proběhne v Táboře, podmínky projednané s ČAS, další jednání v Táboře 27. 5. 2008.
   • Mezinárodní utkání s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou. MU 5-ti utkání bude pořádat Písek, termín byl stanoven na 12. října. Na příští jednání budou pozváni zástupci Písku k dojednání proposic, které připraví Prášil/Vacek/Tipka.

2. Hospodaření

3. Soutěžní komise

   • Výbor projednal utkání společného KPD v Táboře, po bouřlivé diskuzi rozhodnuto pokračovat v soutěži dle dohodnutého programu. V Pacově je nutné předsunout kladivo o 1 hodinu, pořadatel zašle upřesňující rozpis min. 14 dní předem.
   • Zajištění pořadatelů KP na dráze v r. 2008 - Jihočeské atletické soutěže 2008 - brožuru zpracoval p. Rybák odkaz na adrese www.jckas.cz a vyjde tiskem do 24. 5. 2008.

4. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor s výběrem atletů do SCM a zpravodaj bude přílohou zápisu.

5. Rozhodčí

   • Komise rozhodčích zajistí nominaci na MČR a 2. pololetí KPJ a KPD dráha do 27. 5. 2008, podklad bude předán na schůzi VV a přednostně zaslán mailem.
   • Školení rozhodčích se uskutečnilo 12. dubna v ČB, GON, úspěšně absolvovalo 34.

6. Rozprava

  • Pohár rozhlasu 2008, garant JčKAS. Josef Fuka podal zprávu o pořádání základní a krajského kola poháru rozhlasu.
  • Zpráva z ČAS: Podal předseda p. Novák, zejména informoval o kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů na Českém atletickém svazu.

Další schůze VV JčKAS se bude konat 9. června 2008 v 16.30 hod.

Zapsal: Váňa Pavel
Schváli: Novák Pavel