Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, D. Tycová , M. Rybák
Omluveni: S. Gryc
Hosté: L. Vacek

1. Koncepce hlavních akcí JčKAS pro rok 2008

   • MČR muži a ženy 4. - 5. 7. 2008 proběhlo v Táboře, Hodnocení MČR v Táboře - předseda p. Novák vyzdvihl připravenost rozhodčích nominovaných na MČR a jejich kvalitní výkon při soutěži a tím i dobrou reprezentaci kraje. Poděkoval pořadatelskému oddílu VS Tábor za mimořádnou péči, kterou věnoval přípravě i vlastnímu zabezpečení MČR, za opravdu pěkné MČR .  Poděkování patří i pí. Chládkové za vkusný úbor pro rozhodčí a ostatně všem ženám a dívkám za příjemné vystupování a dobrou náladu, nemenší poděkování patří i technické četě, byla ozdobou MČR. Dále rozhodčím - kteří se na tuto soutěž sešli z celého kraje, odvedli mimořádně dobrou práci, pro soutěž bylo delegováno celkem 69 rozhodčích, vč. 7 hostů.
   • Mezinárodní utkání s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou - MU 5-ti utkání bude pořádat Písek 12. 10. 2008. Od června probíhala jednání pořadatele z Písku se zástupci JčKAS, k dojednání proposic, disciplín a časový program. Zbývá zajistit nominaci rozhodčích, odpovídá Vacek. P. Průša a p. Putschögl seznámí písemně výbor se zajištěním noclehů pro zahraniční výpravy, večeří a obědů a dalšími podrobnostmi vč. finančního zajištění od města Písek.
    Pořadatel - Písek zašle do 25. 9. 2008 pozvánky a podklady na mezinárodní utkání.

2. Hospodaření

   • Hospodář JčKAS pí. Dagmar Tycová, připomíná zasílat faktury na adresu Dr. Bureše 13, Č. Budějovice, 370 05, dále seznámila výbor s požadavky ČAS, tj. náklady na soutěže a smlouvu na SCM.

3. Soutěžní komise

   • Vyhodnocení soutěží (tabulky) rozešle na oddíly i p. Černému a p. Kubicovi dle ustanovení pro postupové soutěže družstev ze SŘ ČAS. Dále p. Rybák zpracuje vyhodnocení soutěží v kraji. Na příští schůzi JčKAS projednat připomínky k soutěžím v 2008. Za přihlášení juniorů a dorostů odpovídá ŘS p. Svoboda z Třebíče (po 3. kole 20. 9. 2008).
   • Oddíly zašlou výboru JčKAS připomínky do 5. 10. 2008 včetně námětů na rok 2009; po doplnění připraví p. Rybák materiál k projednání na JčKAS.

4. Rozhodčí

   • Komise rozhodčích zajistila nominaci na 2. pololetí KPJ a KPD dráha. Doplněna nominace rozhodčích na MU Písek, podklad bude zaslán mailem odpovídá p. Vacek.
   • P. Vacek a p. Prášil zpracovali adresář mailů rozhodčích, dle připomínek oddílů (aktualizace aktivních rozhodčích) doplní do 30. 10. 2008.

5. Informace z ČAS

   • Zpráva z ČAS. Podal předseda p. Novák, zejména informoval o kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů na Českém atletickém svazu.
   • P ČAS projednalo písemně předložené hodnocení mistrovství ČR mužů a žen v Táboře a ocenilo způsob jeho zpracování. Předsednictvo ČAS doporučuje všem svým členům přijmout závěry z tohoto hodnocení pro další práci svých komisí a uložilo zajistit, aby tento materiál, doplněný o závěry předsednictva, byl dán k dispozici pořadatelům příštích mistrovství ČR.
   • P ČAS dále projednalo situaci při konfirmaci závodníků na 100 metrů při MSJ a konstatovalo, že došlo k pochybení technického vedoucího, který se na místě závodníkovi omluvil, a uložilo odpovědět na dopisy předsedovi Jihočeského KAS a atletickému oddílu SK Čéčova.

6. Zpráva SCM

   • Ve smyslu dohody na oponenturním řízení s vedením ČAS, proběhne 6. 10. 2008 v budově na atletickém stadionu v Táboře, po dohodě od 16.00 hod. Schůzka JčKAS se zástupci GON a trenéry sportovních tříd.
    • Informace zpracuje David Bor a budou přílohou příštího zápisu.
    • Vyúčtování (čerpání prostředků) SCM je podmíněno tím, že všichni trenéři zařazených atletů jsou povinni předložit do 25. 10. 2008 rámcový plán závodníka a do 30. 11. 2008 lékařskou prohlídku.

7. Příprava MU s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou

   • Termín 12. 10. 2008, příjezd do 9.00 hod., místo závodu Písek.
   • Návrh nominace proveden na VV JčKAS - viz příloha zápisu.
   • Vedoucí výpravy Váňa Pavel, trenér žákyň - T. Purman, žáků - R. Blažek, dorostenky - J. Vaňková, dorost - P. Fleischmann.
   • Trenéři a závodníci si zajistí dopravu auty, při plném obsazení vozidla, bude proplaceno 3,80 Kč za 1 km.
   • Dotazy a eventuelní omluvy na sekretáře Váňu (mobil: 723 773 121, e- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

8. Různé

   • M. Rybák připraví a rozešle přihlášky pořadatele KP a KPD (návrh v 1. alternativě) a také materiál k řízené diskuzi na JčKAS.
   • Přebor Českobudějovicka mladšího žactva a přípravek (víceboj) na dráze sobota 11. 10. 2008; Č. Budějovice, stadion Sokol CB, je otevřen pro závodníky z celého kraje, dohoda vypsána jako pohár předsedy JčKAS.
   • Na výboru JčKAS budou projednané jen písemné (mailové) připomínky a náměty.
   • Příští schůze bude rozšířená o pořadatele KP v 2009, zejména haly a KPJ.
   • Prosím trenéry o potvrzení účasti závodníků na Mezistátní utkání konaného dne 12. 10. 2008 sekretáři Váňovi do neděle 28. 9. 2008.

9. Informace z KÚ - Hudler

  • granty KÚ pro rok 2009 budou zveřejněny v 2. polovině září, termín pro podávání žádostí bude dostatečně dlouhý - od 1. 10. do 30. 11. 2008
  • na schůzce s pracovníky agentury ČOK-CZ projednána nabídka převzetí organizace a finančního podílu na slavnostním vyhlašování sportovců roku v okresech obdobná nabídka spoluúčasti na vyhlašování sportovce kraje předložena i KÚ a vyjádření k ní bude projednáno ve Všesportovním kolegiu
  • LOM Tábor - Porada k LOM se uskuteční 18. 9. 2008

Příští schůze se bude konat 3. 11. 2008 v 16.30 hod. a bude rozšířena o možné pořadatele KP.

Zapsal: Váňa Pavel
Schváli: Novák Pavel

Příloha

Ke stažení: Nominace na MU v Písku