Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, D. Tycová, M. Rybák
Omluveni: S. Gryc, P. Váňa
Hosté: M. Prášil, L. Vacek, J. Jelínek, K. Milleret

1. Program

   • Valná hromada JčKAS
    • Proběhne 20. 2. 2009 v 16.00 a bude volební, místo upřesníme, odpovídá sekretář Váňa.
    • Valná hromada volí:
     • předsedu a 6 členů výboru JčKAS (předsedy komisí soutěžní, ekonomické, rozhodčích a mládeže - jmenuje výbor)
     • revizora KAS
    • Výbor JčKAS žádá všechny atletické oddíly a kluby JčKAS, o návrh kandidátů na předsedu a členy výboru JčKAS a návrhy v souladu s volební řádem valné hromady.

2. Hospodaření

   • Ekonomická komise KAS, tj. předseda a hospodář KAS, připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2008, informace k plnění příjmů a vydání.
   • Aktualizace zpracování rozpočtové rozvahy pro rok 2008 - do 27. 11. 2008. Splněno, podklad pro granty KU.
   • V roce 2009 bude s pořadatelem sepsaná dohoda o pořádaní i na závody v hale. Dráhové KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2009 pro jednotlivé soutěže (obdobě jako v 2008).
   • Granty KU - Nové žádosti za JčKAS na 2009 připravil p. Rybák, dále ve spolupráci s  pí. Tycovou provede dokladování přidělených v letošním roce tj. 25.000,- Kč na KPJ mládež a 30.000,- Kč na MU 5-ti utkání.

3. Soutěžní komise

   • M. Rybák seznámil VV s dopady porady STK do termínů v kraji. Na výboru JčKAS projednané písemné (mailové) připomínky a náměty. Hala je dohodnuta na 17. ledna 2009. KP v hale staršího a mladšího žactva pořádá 4DVCB a 24. ledna 2009. Muži, ženy a dorosty OPEN pořádá TABOR.
   • Zajistit autobusy na KPJ do haly, zajistí B. Vít na obě akce (Pavel Váňa bude po operaci).
   • Na oddíly bude zaslaná další verze termínovky 2009, projednané nové termíny a pořadatele jednotlivých závodů.
   • Zbývá doladit akce v Písku, víceboj v Plzni a termíny společného KPD ju, do s Vysočinou, odpovídá M. Rybák.

4. Rozhodčí

   • Komise rozhodčích zajistí nominaci na KP v hale 2009, podklad bude zaslán mailem odpovídá p. Vacek. Dále P. Vacek zpracoval aktualizaci aktivních rozhodčích, (dle připomínek oddílů) v 2008.

5. Informace z ČAS

   • Dovolujeme si Vás upozornit, že nadále můžete používat jen nové tiskopisy (tzn. výhradně pro registraci, přestupy, hostování).

6. Atlet JČ roku 2008

   • Proběhne v pátek 30. ledna 2009 ve Veselí nad Lužnicí.
   • Anketní lístky připravil p. Tipka a byly zaslány na oddíly. Vyplněný anketní lístek zašlete nejpozději do 17. 12. 2008 na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Václav Tipka, Lipenská 32, 370 01  České Budějovice. Připomínám správci webových stránek p. Urbanovi doplnit odkaz na web.

7. Tabulky 2008

   • Zpracuje p. Tipka, nechá vytisknout p. Bor, na každý oddíl připadnou jedny; kdo jich bude chtít více, podá požadavek na email p. Váňovi do 22. 12. 2008.

8. LODM Tábor 2009

   • Prezentaci webových stránek, které jsou již uvedeny na serveru www.olympic.cz/odm2009.
   • KÚ podpořil přípravu na hry na soustředění krajských reprezentačních družstev, atletika uspořádá 17. až 19. dubna 2009 v Nové Včelnici, počet osob 40, navrhovaná částka 48.000,- Kč.
   • Budou hrazeny náklady na sportovce nominované na hry, přičemž z nominovaných účastníků soustředění se jich musí většina také her zúčastnit.

9. Revizor KAS

  • Vzhledem k přijatým dokumentům na semináři revizorů KAS 29. 11. 08, dovoluji si požádat výbor JčKAS o projednání dokumentů a zajištění podkladů pro zpracování revizní zprávy.Projednáno a stanovena odpovědnost.

P. Urban doplnil web o kontakt www.goncb.cz.

Z webu: DALŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, proběhne v pátek 12. prosince od 10.00 do 15.00.

Podle rozhodnutí KR JčKS ČSTV, bude podobně jako v minulých letech poskytnut svazům nesídlícím v budově JčKS ČSTV příspěvek na spojové služby. Dle rozhodnutí z jednání JčKAS za svaz bude vyplacen pověřenému funkcionáři, panu Pavlu Váňovi. Podklady pro výplatu předat do 3. ledna 2009.

Příští schůze se bude konat asi 26. 1. 2009 v 16.30 hod. a bude přípravou VH.

Zpracoval: Novák Pavel