Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David, Gysel Urs, Tipka Václav, Vacek Ludvík

Omluveni: Tycová Dagmar

 

Hosté:Prášil Milan, Rybák Michal

 

Program

 

 1. Valná hromada JčKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
 2. Soutěže rok 2013
 3. Určení HR a TD na utkání v kraji
 4. VI. Letní Olympiádu Dětí a Mládeže
 5. Komise při VV JčKAS
 6. Různé

 

 1. Valná hromada JčKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JčKAS, kladem bylo zejména předání písemných informací pro zvýšení důvěry atletické veřejnosti. Nedostatkem však bylo zaslání podkladů SŘ až těsně před VH. Znovu doporučujeme projednávat soutěže před VH, letos se podařilo včas projednat jen pořadatele. I zde se jeví problém, mimo 6 oddílů, nikdo nechce v kraji pořádat! Daňové přiznání bude odevzdáno na Finanční úřad. Problémem je, že oddíly nedodávají kopie přihlášek k činnosti také JčKAS, letos včas dodalo pouze 6 oddílů. Tento fakt ztěžuje přípravu soutěží.
 2. Brožura letních soutěží JčKAS 2013 je připravena. Po několika drobných úpravách, ve smyslu diskuse na VV, bude předána do tisku v tomto týdnu tj. do konce března 2013. Hospodářka vystaví faktury na startovné družstev s úhradou vkladu do 30. 4. 2013 na účet JčKAS. Ještě bude projednána změna pořadatele 2. kola KPD muži, ženy 22. 6. 2013.
 3. Komise rozhodčích zajistí nominaci na KP na dráze 2013, bude vydáno do 21. 4. 2013, odpovídá p. Vacek. Dále jsou určeni TD na utkání v kraji. Dne 27. 4. 2013 proběhne v Táboře školení rozhodčích II. a III. třídy + seminář, přihlášky na L. Vacka.
 4. JčKAS zajistil na 12. - 14. dubna soustředění v Nové Včelnici, sraz v pátek do 16.00 v koridoru ZŠ. Dne 25. 3. 2013 proběhlo jednání organizačního výboru Her VI. LODM 2013
 5. Komise při VV JčKAS, projednáno, návrh bude zaslán na oddíly k event. doplnění
 6. Různé. Tabulky hala 2013 zpracuje p. Tipka. V ČAS zasedala 23. 3. 2013. Informace podal předseda. Přebor JČ v přespolním běhu - zhodnocení - proběhlo v pohodě, jako příprava na MČR. Upozornění na směrnici ČAS: nově je povinnost registrovat závodníky od 10 let věku. Upozorňujeme oddíly na minimální rozsah výroční zprávy, kterou je nutno předat na ČAS jako dokument v souvislosti s poskytnutím finančních příspěvků a to nejpozději do 31. 3. 2013. Zpráva musí minimálně obsahovat: roční statistický výkaz o členské a organizační základně, rozvahu, výkaz zisku a ztrát.

 

Garantem Poháru rozhlasu bude Rudolf Blažek. JčKAS zajišťuje jen Krajské kolo - 21. 5. v Táboře.

 

Příští schůze se bude konat v 20. 5. 2013 v 16.30 hod, místo bude upřesněno.

 

Zpracovali: Novák Pavel, Petr Bahenský