Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David, Gysel Urs, Tipka Václav, Vacek Ludvík, Tycová Dagmar

Hosté:Rybák Michal

Program

  1. Soutěže rok 2013
  2. Určení HR a TD na utkání v kraji
  3. VI. Letní Olympiádu Dětí a Mládeže
  4. Různé
  1. Projednané úpravy, upřesnění soutěží v kraji. Zajištění KPJ dorostu a ml. žactva které pořádá JKAS na stadionu T. J. Sokol ČB. Připomínáme povinnost zajištění pomocníků, technické čety od všech oddílů.
  2. Komise rozhodčích zajistí další nominaci na 2013, bude vydáno do 1. 6. 2013, odpovídá p. Vacek. Dále jsou určeni TD na utkání v kraji. Při KP proběhne doškolení rozhodčích II. a III. třídy + seminář, přihlášky na L. Vacka.
  3. Na jednání na KÚ 20. května 2013 se konala 4. schůze organizačního výboru k zajištění účasti JčK na hrách VI. LODM. Krajské soustředění atletiky na přípravu výběru na LODM proběhlo jako třídenní pátek - neděle 12. - 14. dubna v Nové Včelnici. Další běžecké, je plánováno individuelně tj. SOKCB, CZSTR, kraj přispěje na dohodu dle srovnatelných nákladů v NV. Na výboru byla projednaná nominace atletů, rozhodnuto že výběr bude 10 u st. žactva a 7 u ml. žactva s ohledem na výkony atletů. Nominace zaslaná vč. foto na KÚ k akreditaci. Vyrozumění trenérům, oddílům zašle Urs Gysel.
  4. Různé: Garantem Poháru rozhlasu bude Rudolf Blažek. JčKAS zajišťuje jen Krajské kolo - 21. 5. v Táboře. Přesto po dohodě na KÚ přispělo na 5 rozhodčích na OK, podmínka platný průkaz rozhodčího atletiky.

Příští schůze se bude konat 16. 9. 2013 v 16.30 hod, místo bude upřesněno.

Zpracovali: Novák Pavel, Petr Bahenský