Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David, Gysel Urs, Tipka Václav, Najbrt Tomáš

Hosté: Prášil Milan

Omluveni: Tycová Dagmar a Vacek Ludvík

Program:

 1. Valná hromada JKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
 2. Soutěže rok 2016
 3. Určení HR a TD na utkání v kraji
 4. MKU 4. června 2016 v Praze
 5. Různé
 1. Valná hromada JKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JKAS, proběhla kontrola usnesení z VH. VV rozhodl o rozšíření výboru o vedoucího trenéra SCM JKAS, Tomáše Najbrta. V případě nerozhodnutého hlasování rozhoduje hlas předsedy. Inventarizace bude provedená do 20. 5.2016.
 2. Brožura letních soutěží JKAS 2016 je vydaná tiskem a poslaná na oddíly. Hospodářka vystavila faktury na startovné družstev s úhradou vkladu do 30. 4. 2016 na účet JKAS.
 3. Komise rozhodčích zajistila nominaci na KP na dráze 2016 jen na jaro, další bude vydáno do 25. 5. 2016, odpovídá p. Vacek. TD na utkání v kraji viz brožura letních soutěže JKAS.
 4. JKAS zajistí nominaci na MKU 5. června 2016 v Praze, Urs Gysel navrhne seznam nominovaných, který bude zaslán na oddíly, aby potvrdili účast do 22. 5.2016, definitivní nominace bude zveřejněna na základě aktuálních výsledků po KP 29. 5.2016.
 5. Různé:
 • V rámci KPD v Písku 22. 5.2016 probíhá vložený závod steeplu.
 • V ČAS zasedal 2. 4.2016. Informace podal předseda.
 • Tabulky hala 2016 zpracoval p. Tipka
 • Garantem Poháru rozhlasu je Kateřina Bahenská. JKAS zajišťuje jen Krajské kolo - 22. 5. v Táboře.
 • Garantem Štafetového poháru škol je Kateřina Bahenská. Krajské kolo – bude 12. 5. Tábor.
 • Urs Gysel informoval o mezikrajovém čtyřutkání v Písku. Družstva JčKAS obsadila celkově druhé místo. V rámci utkání bylo dohodnuto rozšířit utkání znovu na pět krajů. Termín příštího utkání je 24. 9.2017 – pravděpodobně v Rakousku.
 • Po dohodě s pořadateli 1. kola (Nová Včelnice) a 2. kola (Písek) budou vzhledem k technickým problémům na dráze v Nové Včelnici prohozeny disciplíny 1. kola a 2. kola: V prvním kole žactva v Nové Včelnici místo běhu na 300 m a štafety 4x60 m bude zařazen běh na 150 m a štafeta 4x200 m, u mužů a žen místo běhu na 400 m a štafety 4x100 m bude běh na 200 m a štafeta 4x400 m. Do 2. kola v Písku bude u žactva zařazen běh na 300 m a štafeta 4x60 m (místo běhu na 150 m a štafety 4x200 m), u mužů a žen běh na 400 m a štafeta 4x100 m (místo běhu na 200 m a štafety 4x400 m).

Příští schůze se bude konat koncem srpna 2016. Termín, čas a místo bude upřesněn.

Protokol: Urs Gysel